Avengers phiên bản Việt

Nếu như Marvel có MCU, Marvel Cinematic Universe thì giới vũ thuật có MRU, Martial Arts Real life Universe.

Á Châu vốn được xem là nơi hội tụ các tinh hoa võ học thế giới, cho nên muốn trở thành võ lâm chí tôn thì phải bình định châu này trước đã. Truyện kể rằng ở xứ Gia Nã Đại…

(more…)

0 Comments