Read more about the article Spider-Man: Homecoming (2017)
Tom Holland stars as Spider-Man in Columbia Pictures' SPIDER-MAN™: HOMECOMING.

Spider-Man: Homecoming (2017)

Spoil sơ sơ.

Bạn phải làm gì để cua cô bạn gái thông minh xinh đẹp học cùng lớp? Bạn phải làm sao khi bạn cố giúp đỡ những người xung quanh nhưng rốt lại toàn chuốc lấy phiền hà? Bạn phải phản ứng ra sao khi bạn luôn cố chứng tỏ bản thân nhưng người ta chỉ xem bạn là trẻ trâu?

(more…)

0 Comments