[Windows] Giấu ổ đĩa trong Windows

Tình hình là mặc dù trong máy có những tư liệu thuộc dạng xem-xong-xóa, nhưng có người chưa muốn xóa vội mà chỉ thích giấu. Nếu tải soft trên mạng thì mắc công tìm kiếm và đôi khi gặp phải hàng độc hại. Thôi thì xài đồ chơi có sẵn của win vậy.

(more…)

0 Comments