Dead Pool (2016)

Thấy trên Facebook feed có vài bạn kêu không được spoil, nên mình quyết định làm theo phương châm “xem phim theo cách bạn, spoil theo cách của mình”.

Đùa thôi, giật tít là chính, chứ phim quá nhiều egg, mình cũng không biết hết để mà spoil.

(more…)

0 Comments