[Windows] Dọn sạch dữ liệu nhiều nhất có thể bằng chương trình có sẵn trong Windows

Thường khi muốn dọn dẹp ổ đĩa trong Windows (xóa hẳn các file đã bị bấm delete trước đó, lấy lại không gian trống cho đĩa), người ta thường sử dụng Disk Cleanup hoặc phải cài đặt các chương trình như CCleaner, TuneUp Utilities, v.v.

Có một cách khác chạy trong Command Prompt.

(more…)

0 Comments