Read more about the article [Office] Khắc phục lỗi Microsoft 365 báo Genuine/Counterfeit
((Ảnh nguồn lấy tại))

[Office] Khắc phục lỗi Microsoft 365 báo Genuine/Counterfeit

Tình huống là khi bạn đang sử dụng Microsoft 365 (tên cũ là Office 365) có trả phí đàng hoàng, mà bỗng dưng xuất hiện cửa sổ pop-up báo Counterfeit mỗi khi mở chương trình, hoặc trong cửa sổ chương trình lại có banner báo Genuine.

Nguyên nhân có thể do bạn cài đặt không đúng phiên bản 365, mà lại đi cài phiên bản 2016/2019, hoặc có thể bạn đã xài 2016/2019 lậu trước đó.

(more…)

0 Comments