Một số thiết lập an toàn cho Facebook trên máy tính để đùi

Video này hướng dẫn đổi giao diện và thiết lập an toàn trên Facebook, thao tác thực hiện trên máy tính để đùi (laptop). Dễ dàng vì tất cả đều nằm trong mục Settings.

Thích thì coi, không thích thì coi

Nếu coi mà chưa hiểu kĩ, thì vô Settings, chọn Deactivate Account sẽ được hướng dẫn chi tiết 🐧🐧

(more…)

0 Comments