Bình thường mới

Cuộc sống đã bước sang trạng thái bình thường mới.

Bình thường là khi bạn thấy ngoài đường đông xe trở lại. Xe này thì gái 2 tay ôm trai 0 tay ôm lái, trai 1 tay ôm gái 1 tay… bấm phone, xe khác thì chỉ một trai 2 tay đều ôm lái, có điều quĩ đạo lúc cos lúc sin.

Mới là bạn không còn được ngắm gái, gái che mặt hết rồi. Đụng xe không dám chửi, bịt khẩu trang đâu biết bố nó là ai.

Bình thường là khi bạn vẫn dạy… bình thường, còn học trò vẫn nộp bài trễ.

Mới là mình nhắn chúng nộp lại, chứ ai lại “chửi” online bao giờ. Tạm ghi nợ vào Google Keep cái đã, qua kì 2 ngộ sẽ tính Keep, à không tính sổ.

Bình thường là khi bạn thấy bà bán hủ tíu, ông bán xôi gà. Ông bán xôi vẫn đãng như xưa, mới kêu xôi đó, chưa đầy phút sau quay lại, bánh giò đây em.

Mới là bánh bao lên giá 2 ngàn, size nhỏ; hủ tíu cộng 5 hào, tôm 2 con còn 1; xôi tăng nhẹ 10 đồng, hộp bự hơn, dung lượng như vẫn.

Bình thường là khi mọi thứ đều tăng giá như… bình thường.

Mới là bạn phát hiện thu nhập nằm trong công thức P = Fv. Trong đó P là power, nhưng F không phải là lực và v không phải vận tốc. Mà F là chi phí thời gian, điện nước, công sức, còn v là thu nhập. Khi P không đổi, chúng tỉ lệ nghịch, tức F tăng, và v không cùng đẳng cấp.


Ảnh được lấy tại New Normal vs. Old Normal | Lead Read Today | Lead Read Today (osu.edu)

FacebookMessenger

Leave a Reply