Kiểm tra giấy tờ

Ngày chưa thi, các thí sinh vẫn phải vào phòng thi làm thủ tục và kiểm tra sai sót thông tin cá nhân.

Một thí sinh gọi cán bộ coi thi: Thầy, chỗ này sai.

Giám thị: – Chỗ nào?

– Giới tính nữ.

– Ồ!

Thí sinh từ họ tên đến gương mặt, quần áo và bo đì 100% xmen. Giấy báo thi, thẻ dự thi và tờ danh sách đều ghi nữ.

GIám thị: – Giờ sao?

– Xin sửa lại giới tính nam thầy.

– Đây, ghi vô tờ cam đoan.

– Ghi gì thầy?

– Cam đoan giới tính nam. Ăn ở sao mà đi thi phải cam đoan giới tính!!!???!!!

– Có giấy tờ gì khác làm chứng không? – Giám thị hỏi tiếp

– Có CMND thầy.

– CMND đâu có ghi giới tính.

– Giờ sao thầy?

– Vạch ra coi phát 🤣

(Ghi chép tại kì thi THPT quốc gia 2017)


Ảnh đại diện được lấy từ caodangyduochochiminh.vn

FacebookMessenger

Leave a Reply