Thầy và trò

Thầy và trò vốn là hai thái cực trái ngược nhau. Chúng là hai mặt đối lập cùng tồn tại thống nhất và đấu tranh lẫn nhau trong một trường học.

Trong lớp thì thầy thường tỉnh táo, còn trò thì buồn (mà) ngủ. Có điều, đôi khi thầy cũng buồn (muốn) ngủ lắm, nhưng làm ra vẻ tỉnh táo, để coi học sinh có chú ý mình (giảng bài) hay không. Cũng lại có khi, trò tỉnh táo lắm, nhưng làm bộ buồn ngủ, để coi thầy có để ý mình không.

Thỉnh thoảng đầu óc trò đi du lịch, nhưng gương mặt thì tỏ vẻ nguy hiểm đang tập trung suy nghĩ dữ lắm. Còn thầy thì hay làm bộ ngó lơ, nhưng thật ra vẫn không ngưng để ý có trò đang mãi tám cuối lớp.

Trò ngồi dưới lớp, trò có người kế bên để thì thầm. Thầy ngồi trên này, biết thầm thì với ai.

Trò có khả năng viết mà không cần nhìn vở, còn thầy lúc nào ghi chép cũng phải dán mắt vào cuốn sổ. Nếu không, điểm của Nguyễn Văn Tèo vô nhầm cho Nguyễn Văn Teo thì sao.

Về nhà, nếu thầy không soạn bài thì trò đâu mất thời gian học bài. Ngược lại, nếu trò không làm bài thì thầy đâu mất thời gian chấm bài. Hai bên sao cứ làm khổ nhau mãi, nhưng hai bên vẫn chấp nhận khổ chứ không chịu lỗ.

Cuối cùng, vào giờ học thì thầy hoạt động, trò lặng yên, còn đến giờ thi thì thầy lặng yên, trò lại hoạt động.


Ảnh đại diện được lấy từ www.greelane.com

FacebookMessenger

Leave a Reply