Ảo và thực

// Một bài viết ảo về những cái thực được một người sống rất thực quăng lên thế giới ảo

Hằng ngày chúng ta tiếp xúc với thế giới ảo nhưng nó lại phơi bày không ít điều thực, thực đến trần trụi. Trong khi đó ta sống trong thế giới thực nhưng lại chứng kiến quá nhiều giá trị ảo, ảo tới trơ trẽn.

Có một số người thường xuyên hoạt động trên mạng xã hội ảo nhưng lại tác động lớn đến cuộc sống thực. Ngược lại một số người khác thì tuy sinh hoạt và làm việc trong xã hội thực nhưng lại thường xuyên mở miệng và có những hành động quá ảo.

Một số người (có vẻ) lớn chê đám trẻ con (gồm trẻ lẫn con) chỉ biết sống ảo, nhưng chính họ lại tạo ra những thứ rất ảo. Còn bọn trẻ con tuy tham gia mạng ảo nhưng lại quan tâm và yêu thích những vấn đề thực.

Túm quần lại là chưa biết ai thực ai ảo. Chỉ biết là xã hội ngoài đời thực đang quá “trân trọng” những hình thức ảo mà bỏ qua cái bản chất thực của sự việc. Đến nỗi người ta cho ra đời “ranh” ngôn là ảo tung chảo, ảo vl, chứ có ai nói là thực tung chảo, thực vl đâu. (Lưu ý: vl là vui lắm )

Mà công nhận mình ảo thực (thật), ngồi vẩn vơ một hồi thế là mượn phương tiện ảo để mô tả những điều rất thực, dẫu biết rằng chẳng có mấy người thực sự quan tâm đến cái thứ quá ảo này. Mà ngẫm thì thấy bài viết đúng ảo,… ảo diệu..

FacebookMessenger

Leave a Reply