[Windows] Chương trình quản lí file Xplorer v0.2.0 trên Windows 11

Theo thói quen thì nhiều người sẽ mở File Explorer khi cần làm việc với tập tin. Song nếu muốn thay đổi không khí, bạn có thể thử Xplorer.

Xplorer là chương trình quản lí file trên Windows, được viết bởi một học sinh cấp 3 của Indonesia, bằng ngôn ngữ TypeScript.

Xem sơ qua có thể thấy nhiều ưu điểm:

– Chạy được trên Windows, Linux lẫn MacOS.

– Giao diện bắt mắt, có chế độ trong suốt khá ảo.

– Cho phép mở nhiều tab.

– Cho phép xem trước (preview) nội dung file.

Website Hello from Xplorer | Xplorer

Link GitHub https://github.com/kimlimjustin/xplorer

FacebookMessenger

Leave a Reply