Một số thiết lập an toàn cho Facebook trên máy tính để đùi

Video này hướng dẫn đổi giao diện và thiết lập an toàn trên Facebook, thao tác thực hiện trên máy tính để đùi (laptop). Dễ dàng vì tất cả đều nằm trong mục Settings.

Thích thì coi, không thích thì coi

Nếu coi mà chưa hiểu kĩ, thì vô Settings, chọn Deactivate Account sẽ được hướng dẫn chi tiết 🐧🐧

Các thao tác trong video bao gồm

  • Biến cửa sổ web Facebook thành dạng app như trên điện thoại.
  • Đổi sang giao diện mới của Facebook, có dark mode.
  • Thiết lập xác thực 2 bước (Two-factor authentication)
  • Xem danh sách các máy đã đăng nhập vào Facebook
  • Tạo danh sách 5 chiến hữu tin cậy phòng khi mất tài khoản
  • Điều chỉnh việc hiển thị trên News Feed
  • Tải tất cả dữ liệu Facebook cá nhân về máy tính

FacebookMessenger

Leave a Reply