Tạo tài khoản Microsoft cá nhân và đăng kí sử dụng Teams miễn phí

Video này quay lại quá trình từ tạo 1 tài khoản ban đầu cho đến khi hoàn tất đăng kí Microsoft Teams.

Đây là tài khoản Microsoft cá nhân, miễn phí, không bị quản lí bởi cơ quan hoặc admin nào khác.

Tài khoản này có thể xài được các dịch vụ của Microsoft ở mức miễn phí như:

  • Office: xài trên trình duyệt web, chỉ xem nội dung, không cho điều chỉnh
  • Email Outlook
  • Teams: hạn chế chủ yếu về dung lượng
  • OneDrive có 5 GB
  • Forms: tạo bài trắc nghiệm, xem theo link này.
  • Sway

FacebookMessenger

Leave a Reply