Lớp 10. Bài 3 – Giới thiệu về máy tính – Phần 2

Cập nhật: 25.10.2021

Bài 3 nêu khái niệm về phần cứng và phần mềm, là 2 thành phần của một hệ thống tin học. Nhưng hầu hết chỉ tập trung trình bày phần cứng, còn phần mềm được đề cập ở bài 7.

Phần 2 này đi sâu hơn về các thiết bị phần cứng. Tôi có cố gắng cập nhật nội dung theo thực tế.

Đọc nhanh

  • CPU
  • Bộ nhớ chính
  • Thiết bị lưu trữ
  • Thiết bị nhập/vào
  • Thiết bị xuất/ra

Ảnh đại diện được lấy từ Simple HD Wallpaper | 1920×1080 | ID:42233 – WallpaperVortex.com

FacebookMessenger

Leave a Reply