Lớp 10. Bài 3 – Giới thiệu về máy tính – Phần 1

Bài này hình như hơi dài vì phải giới thiệu nhiều loại thiết bị khác nhau. Do đó tôi tách thành 2 phần.

Phần 1 trình bày một số khái niệm chung về hệ thống tin học, bám sát theo nội dung của sách giáo khoa.

Đọc nhanh

  • Một hệ thống tin học gồm có 2 thành phần: phần cứng và phần mềm
  • Nguyên lí hoạt động của máy tính được phát biểu đơn giản từ nguyên lí của John Von Neumann
  • Sơ đồ tổng quát của một hệ thống tin học

Ảnh đại diện được lấy từ Simple HD Wallpaper | 1920×1080 | ID:42233 – WallpaperVortex.com

FacebookMessenger

Leave a Reply