Lớp 10 – Bài 2. Dữ liệu và thông tin – Phần 2

Phần 2 trình bày khái niệm bit nhị phân và các đơn vị đo lường dữ liệu khác.

Đọc nhanh

  • Đơn vị cơ bản nhất là bit
  • Byte và các đơn vị bội
FacebookMessenger

Leave a Reply