Lớp 12 – Bài 13. Bảo mật thông tin trong các hệ cơ sở dữ liệu

Cập nhật: 01.01.2022

Đây là bài cuối cùng của chương trình lớp 12. Bài học có thể kéo dài trong 2 hoặc 3 tiết, giúp học sinh biết được ý niệm về các giải pháp bảo mật tổng quát đối với cơ sở dữ liệu nói riêng và các hệ thống nói chung.

Mặc dù hoàn toàn thuần lí thuyết, chỉ là các khái niệm sơ khởi về bảo mật, nội dung bài học vẫn có nét thú vị và có thể gợi mở về nghề nghiệp tương lai cho những học sinh đam mê công nghệ.

Đọc nhanh

  • Các công việc liên quan đến bảo mật.
  • 2 giải pháp tổng quát về con người: Chính sách và ý thức.
  • 4 giải pháp tổng quát về kĩ thuật: Phân quyền, nhận dạng, mã hóa và lưu biên bản.

Ảnh đại diện được lấy từ http://wallpapercave.com

FacebookMessenger

Leave a Reply