Lớp 12 – Bài 10 + 11. Hệ Cơ sở Dữ liệu Quan hệ

Cập nhật: 01.01.2022

Bài học thể hiện một vài khái niệm cơ bản về mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ, chủ yếu là các tên gọi trong mô hình này.

Cơ sở dữ liệu quan hệ là mô hình truyền thống và có thể xem là phổ biến nhất. Mô hình này được toán học bảo chứng nên đảm bảo chặt chẽ về mặt dữ liệu và có thể ứng dụng trong các hệ thống cần sự toàn vẹn và nhất quán dữ liệu như tài chính, ngân hàng, v.v.

Cũng cần nói thêm, nội dung bài học có phần lặp lại kiến thức của những bài trước. Phần trình bày của sách giáo khoa hơi dài dòng, lủng củng và luẩn quẩn quanh các ý đơn giản. Đây cũng là hạn chế chủ yếu của sách giáo khoa Tin học lớp 12.

Đọc nhanh

  • Mô hình dữ liệu quan hệ ra đời năm 1970.
  • Một số khái niệm trong mô hình quan hệ: quan hệ, thuộc tính, bộ, khóa chính, ràng buộc, v.v.
  • Trình tự một số thao tác đối với cơ sở dữ liệu quan hệ: tạo lập, cập nhật và khai thác.

Ảnh đại diện được lấy từ searchdatamanagement.techtarget.comwww.omnisci.com

FacebookMessenger

Leave a Reply