Lớp 12 – Bài 1. Một số khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu – Phần 3

Cập nhật: 02.09.2021

Đây là phần cuối của bài 1. Nội dung chủ yếu là các tính chất của cơ sở dữ liệu.

Các tính chất của cơ sở dữ liệu được tóm gọn trong cụm từ ACID. Tuy nhiên sách giáo khoa đã tách ra làm nhiều phần và gọi là các yêu cầu cần đạt của hệ cơ sở dữ liệu.

Đọc nhanh

  • Tính cấu trúc
  • Tính toàn vẹn
  • Tính nhất quán
  • Tính không dư thừa
  • Tính độc lập
  • Tính an toàn bảo mật
FacebookMessenger

Leave a Reply