Lớp 12 – Bài 8. Truy vấn Cơ sở Dữ liệu

Đối với truy vấn dữ liệu, sách giáo khoa trình bày theo hướng click chọn trên giao diện của Access. Điều này có gì đó chưa ổn khi xét trên thực tế. Do đó, tôi điều chỉnh bài học sang hướng truy vấn bằng SQL.

Nội dung bài này là cú pháp cơ bản của câu lệnh SQL, góp phần giúp học sinh có cái nhìn rõ hơn về cơ sở dữ liệu, và là tiếp cận ban đầu cho những em có hướng đi về IT hoặc Data Science.


Ảnh đại diện được lấy từ https://medium.com/@Mardiniii/make-it-real-elite-week-7-databases-mysql-cassandra-couchdb-and-mongodb-8b7eeef35896

FacebookMessenger

Leave a Reply