[Application] Dọn nhà trên cloud

Đôi khi mình muốn dọn nhà từ cloud này sang cloud khác, mà làm thủ công thì không thể, vì số lượng file rất nhiều và rất nặng, toàn là những dữ liệu thuộc dạng xem-xong-không-thể-xóa.

Ví dụ như bữa cloud Copy.com đóng cửa, nhìn đống dữ liệu mà oải luôn, hoặc giờ mình muốn chuyển từ Dropbox sang OneDrive. Vì Dropbox quá kẹo, chỉ cho mình gần 7 ghi, trong khi lẽ ra người dùng trung thành như mình là phải tặng 7000 ghi mới đúng 🥱🥱

May sao mình gúc ra được cái dịch vụ Mover này tại mover.io

Cập nhật: Một ngày đẹp trời tháng 11.2021

Mover đã được Microsoft mua vào tháng 10.2019. Do đó hiện nay Mover chỉ dọn nhà từ các cloud khác sang OneDrive mà thôi.

Mần khá đơn giản
– Đăng kí tài khoản
– Chọn nhà cần dọn (Source), dĩ nhiên phải đăng nhập. Ví dụ Dropbox.
– Chọn nhà mới (Destination), dĩ nhiên phải đăng nhập. Thí dụ OneDrive.
– bấm Start Copy.
– Đi ngủ.

Một vài điểm hay
– Hỗ trợ nhiều cloud nổi tiếng.
– Có ghi log để mình theo dõi dịch vụ đã mần ăn tới đâu, kể cả những lần dọn nhà trước đây.
– Việc dọn nhà không ảnh hưởng đến công việc của mình, vì đó là chuyện của server.
– Cho phép tạo thư mục mới ở nhà mới.
– Các dữ liệu ở nhà mới sẽ hiển thị bằng chữ mờ để mình hình dung cụ thể nó nằm ở đâu.

Lưu ý
– Trong trình duyệt, nên mở riêng các cloud trước, để khi mở Mover, việc đăng nhập sẽ tiện và nhanh hơn.
– Nếu chỉ muốn di chuyển một vài thư mục nào đó thôi, thì phải chọn thủ công. Chẳng hạn, chọn thư mục A > bấm Start để chuyển; sau đó back về, chọn tiếp thư mục B > bấm Start để chuyển; sau đó lại back về, chọn tiếp thư mục C…
– Muốn coi mần ăn tới đâu rồi, thì trong log nhớ F5 phát.

Ý tưởng của Mover khá hay. Đây có lẽ là thi triển của chiêu thức Man-In-The-Middle một cách công khai hợp pháp.

FacebookMessenger

Leave a Reply