[Windows] Đăng nhập vào tài khoản admin trong Windows 7

Hướng dẫn cách đăng nhập bằng tài khoản Administrator trong Windows 7 để hồi phục các tài khoản khác.

Bước 1

Lúc máy khởi động đến màn hình intro thì nhấn giữ nút power để tắt máy.

Bước 2

Khi mở máy lại, máy sẽ khởi động vào màn hình Windows Error Recovery > Chọn Launch Startup Repair.

Bước 3

Khi máy hỏi Do you want to restore…, chọn Cancel.

Bước 4

Kiên nhẫn chờ máy chạy. Khi nào thấy được màn hình dưới đây thì click vào Show problem details > Kéo xuống dòng cuối cùng > Click vào đường dẫn của file erofflps.txt.

Bước 5

Khi cửa sổ notepad hiện ra, chọn File > Open > vào thư mục C:\Windows\System32.

Bước 6

Mục Files of type, chọn All Files > Tìm file sethc > Đổi tên file này, chẳng hạn sethc 1.

Bước 7

Tìm tiếp file cmd > Cóp dán ra thành một file khác > Đổi tên file mới dán ra thành sethc.

Bước 8

Đóng notepad > Finish > Khởi động máy lại.

Bước 9

Khi máy khởi động đến màn hình đăng nhập, nhấn Shift 5 lần, cửa sổ sethc sẽ hiện lên > gõ lệnh net localgroup Administrators để hiển thị danh sách các administrator.

Bước 10

Gõ tiếp net user tên_tài_khoản * > enter > nhập mật khẩu mới 2 lần.

Lưu ý:
– Lúc nhập mật khẩu mới, màn hình máy tính không có phản ứng gì cả.
– Nếu tên_tài_khoản có khoảng trắng thì để nó vào ngoặc kép.
– Nếu tài khoản đó bị disable thì gõ lệnh net user tên_tài_khoản /active:yes.

Bước 11

Đăng nhập vào Windows với mật khẩu mới vừa tạo.

FacebookMessenger

Leave a Reply